Google שיש אוניקס - פוליש פאר

שיש אוניקס

סוג אבן נוסף, אותה אנו נוהגים לשייך למשפחת אבני השיש היא אבן האוניקס. שיוך זה, נובע בעיקר בתוצאה המתקבלת כמרצפים בשיש אוניקס, שדומה מאוד לריצוף בשיש טבעי. האוניקס היא בעצם אבן חן הבנויה ממינרלים שתכונותיהם מאפשרות לה לקבל מראה זהה לשיש המוכר לנו. שיש אוניקס הוא שיש ותיק ומוכר זה שנים רבות, כשזכה להופיע כבר במיתולוגיה היוונית ובסיפורים שונים במהלך ההיסטוריה.

אחת מסגולותיו של שיש האוניקס היא הופעתו במגוון רחב של צבעים, הכוללים את כלל צבעי הקשת, כשנדרשת רק עבודת שימור בניגוד לסוגי השיש האחרים המגיעים בדרך כלל ללא גוון צבע טבעי, כשנוצרת כאן עבודה כפולה, הן בהענקת צבע והן בשימור ובתחזוקה השוטפת בהם.

לרבים מאיתנו, המעוניינים לרצף את ביתם בשיש בגוונים שחורים, נדרשת הוצאה כספית גבוהה ומופרזת לעיתים, הנובעת בעיקר מהטמעת הגוון באותו סוג שיש. שיש אוניקס, מאפשר להשיג זאת באופן טבעי ומשתלם יותר, כשמהווה את התוצאה המושלמת ביותר בשוק לכך.